Hvordan arbejder vi?

Vi arbejder med innovation og samskabelse, der bidrager til vækst og nye løsninger.

foto -2 - fz

Urban Creators er en netværksvirksomhed. Vi trækker på et stort netværk af faglige eksperter fra universiteter og den private sektor, fx arkitekter, sociologer, økonomer, designere og kommunikationsfolk. Vi sammensætter altid projektteamet, så vi tilbyder de stærkeste kompetencer til at løse den aktuelle opgave. Vores procesmæssige tilgang understøtter kreativitet og synergi på tværs af fagligheder, og vi griber altid opgaven an med et helhedsperspektiv.

Samskabelse er vores tilgang til involvering af aktører, hvor virksomheder, borgere og universiteter ikke blot er høres men er medskabere af planer og løsninger sammen med den offentlige myndighed.

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder og ser en værdi i at sidde sammen med vores kunder. Vi er fleksible og springer til som ressourcepersoner eller underrådgiver alt efter kundens behov.

I firmaet har vi mange års erfaring fra kommunal ansættelse, hvilket har givet indsigt i kommunale processer, og hvordan man sikrer forankring af et projekt både i projektorganisation, politisk og i lokalområdet.