BYSTRATEGISK KORTLÆGNING

LETBANE PÅ FREDERIKSSUNDSVEJ

Letbane på Frederikssundsvej

Urban Creators har udarbejdet en bystrategisk kortlægning af en mulig letbane fra Nørrebro Station til Ring 3 for Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. Som en del af arbejdet blev gennemført en vidensopsamling om infrastrukturs betydning for at løfte socialt udsatte områder.

 

Urban Creators udviklede en metode til at sikre en helhedsorienteret vurdering af den bymæssige påvirkning af et projekt ved at vurdere en række parametre indenfor følgende fire fokusområder (se figur nedenfor): Socioøkonomiske forhold, byudvikling og investering, forbindelser og sammenhænge samt byrum, image og attraktioner. Med denne helhedsorienterede tilgang har Urban Creators kortlagt, hvordan det mulige baneprojekt kan være med til at løfte områder med sociale og bymæssige udfordringer. Desuden er det blevet afklaret, hvor der er potentiale for, at baneprojektet kan fungere som en katalysator for en social og økonomisk udvikling, der kan transformere områderne, og hvor den kan understøtte allerede igangsatte sociale og fysiske initiativer.