Første præmie i parallelkonkurrence i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for Ribe Jernstøberi. Projektet omhandler byudviklingen af et nyt byområde i en by med Ribes kvaliteter, helt tæt på den historiske bykerne, et spytkast fra Domkirken og marsken som nærmeste nabo.

Vi har oversat motiver fra byens struktur, både fysisk og landskabelig – til et bykvarter der rummer moderne boligkvaliteter. Et nyt bykvarter som også får sin egen identitet med historiske spor fra støberiet. Vi har kaldt det Støberikvarteret.

Vores arbejdet havde fokus på at skabe en samlet mobilitetsplan, som skulle give gode forbindelser mellem steder og mennesker ved at det nemt og attraktivt at bevæge sig rundt i byen for alle trafikantgrupper. Mobiliteten er brugt som en katalysator for bæredygtig og fleksibel byudvikling – en hel central i forhold til at skabe koblinger og sammenhæng, men også til at skabe grundlag for fremtidige
investeringer i byen på kort sigt og på lang sigt.

Urban Creators har været en aktiv og integreret del af hele projektet og vi har haft ansvar for at fastlægge det trafikale fundament for hele projektet i forhold til at

 

– Vurdere samspillet mellem de trafikale forhold og den øvrige fysiske planlægning for alle trafikantgrupper

 

– Vurdere kapaciteten- og fremkommeligen på vejnettet i og omkring byudviklingen

– Fastlægge en samlet parkeringsstrategi i området og i relation til resten af byen

 

– Designe parkering, gader og stiforløb

 

– Alle designløsninger er lavet med særlig vægt lagt på funktionalitet, trafiksikkerhed, tilgængelighed, oplevelser, miljø, klimaløsninger og æstetik i stor respekt for de stedsbundne potentialer.