KIRKEBJERG I BRØNDBY - BYUDVIKLING

TRAFIKANALYSE & PARKERINGSSTRATEGI

Udarbejdelse af samlet udviklingsplan for Kirkebjergområdet i Brøndby med plads til ca. 3.000 boliger i et område som ligger stationsnært til Glostrup station samt fremtidig letbanestation.

Vores arbejdet har fokus på at skabe en samlet mobilitetsplan som skulle give gode forbindelser mellem steder og mennesker ved at det nemt og attraktivt at bevæge sig rundt i området for alletrafikantgrupper. Herunder har vi udarbejdet en detaljeret parkeringsstrategi med forslag til designudformning af anlæggene,
således at parkeringen kan skabe merværdi i området i forhold til at kunne understøtte bykvaliteten og bylivet i sammenhæng med at økonomien er i balance ift. indtægter fra byggeretspriser og udgifter til anlæg.

I forbindelse med opgaven omkring parkering har vi sammen med kommunen været i dialog og holdt en række workshops med en developere, grundejere og investorerne, som har resulteret i anbefalinger til mulige retninger for fastlæggelse af parkeringen både politisk og til den videre myndighedbehandling.