Frederiksberg står overfor akutte udfordringer med at få indpasset de mange parkerede cykler specielt ved større destinationer, institutioner, universitetet og kollektive trafikknudepunkter.

Urban Creators er hovedrådgiver og har udarbejdet en samlet plan, forundersøgelser og designforslag samt evalueringprogram for udvikling af fremtidens cykelparkering, der på en innovativ, funktionel, kompakt, æstetisk og økonomisk realistisk måde skal indpasses i byrummene omkring Solbjerg Campus og Frederiksberg Center og Metrostation.

Som forudsætning for de fysiske løsninger har Urban Creators varetaget processen og udviklet grundlaget for gode partnerskaber mellem Frederiksberg Kommune, CBS og de aktører som er en del af projektet. Dette betyder at løsninger bliver robuste, som rækker ud i fremtiden dels i forhold til at vi benytter de nyeste tendenser, som kommer til at præge fremtidens bæredygtige mobilitet og dels at investeringen i innovative løsninger også bidrager til øget byrumskvalitet og skaber merværdi.