DEN DIGITALE MASTERPLAN I DEN SMARTE BY

NÆRHEDEN

  • Share

Planlægning, implementering og perspektivering af workshop omkring den digitale masterplan for den fremtidige byudvikling i samarbejde med Gate21. Målet var at få konkretiseret og afklaret hvordan smart city kan indtænkes og fremtidssikres, således man får valgt den rigtige digital infrastruktur fra start byudviklingsprojektet.

Til workshoppen var inviteret 25 private og offentlige virksomheder med kompetencer inden for byudvikling, forsyning, telekom og IKT/IOT, som efterfølgende får mulighed for at gå i innovative partnerskaber med NærHeden om udvikling af konkrete demonstrationsprojekter inden for fx mobilitet, energi, deleøkonomi mv.