NY NITTEDAL CENTRUM - NORGE

BYEN I NATUREN - NATUREN I BYEN

Parallelkonkurrence for byudvikling af Ny Nittedal Sentrum, hvor byudviklingen tager afsæt i naturens kvaliteter, elementer og karakter samt i det liv der knytter sig til brugen af landskabet. Herudover er det en vision at skabe forudsætninger for et mere aktivt byliv. En vision der kræver gode byrum i en menneskelig skala, bymæssig fortætning og en strategisk placering af fælles faciliteter så
synergier og møder kan opstå. Visionen og afsættet er en strategisk tilgang hvor landskabet og byrum og sammenhæng i mobilitet og infrastruktur planlægges først.

Urban Creators har været en aktiv integreret del af hele projektet med input til alle dele af byudviklingsplanen både den fysiske, strategiske del. Vi har haft ansvar for at fastlægge rammerne til at skabe en samlet grøn mobilitet for ny Nittedal sentrum, som både fysisk og strategisk tager udgangspunkt i at skabe byudvikling, livskvalitet og sundhed gennem mobilitet. Mobiliteten i Ny Nittedal
Sentrum er koblet på den omkringliggende infrastruktur på en enkel og præcis måde –uanset om man kommer med bil, bus eller som cyklist og fodgænger, og tog når det i fremtiden kommer en ny station. Vi ønsker at skabe en samlet, sund og grøn mobilitet, som både fysisk og strategisk skaber nye naturlige sammenhænge mellem byområderne og landskabet. Ved at skabe oplevelsesrige, nemme og grønne forbindelser mellem stedene og mennesker, danner mobiliteten en ramme for det attraktive og moderne hverdagslivet. Til fællesskaber, spontanitet og livskvaliteter, hvor den sunde og aktive livsstil kan udfolde sig i sammenhæng med naturen og landskabet, handler det om at området på strategisk og fysisk vis skal kunne:

 

– Håndtere bilister i øjenhøjde, således at det skaber rammene for den gode by med høj bykvalitet.

 

– Håndtere bil- og cykelparkering til at understøtte det gode byliv og flow, og samtidig være økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig.

 

– Blive drømmeland for cyklister og fodgængere, således at gang og cykling bliver det naturlige og lette valg.

 

– Håndtere og koble sig på den fremtidige station, og dermed fungere som en ekstra katalysator for en bæredygtig byudvikling.