SANDNES BYMIDTE - BYUDVIKLINGSPLAN

EN LITEN STORBY VED FJORDEN

Parallelkonkurrence for byudvikling af Sandnes bymidte, der tager hensyn byens eksisterende og historiske lag og kvaliteter, det smukke landskab og fjorden.

 

Vi har haft fokus på at fastlægge en visionær, oplevelsesrig og bæredygtig mobilitet, som over tid kan skabe èt samlet og fredeliggjort bymidte, som
giver plads til den fremtidige byudvikling. Vores forslag til mobiliteten styrker samtidig de vigtigste forbindelser mellem steder og mennesker og understøtter hverdagens rejsekæder med mulighed for unikke møder mellem byen, fjorden og landskabet, hvor bylivet kan udfolde sig med rige muligheder for oplevelser, spontanitet og livskvalitet.

Urban Creators har været en aktiv og integreret del af hele projektet med input til alle dele af byudviklingsplanen både den fysiske og strategiske del. Vi har haft ansvar for at fastlægge rammerne til at skabe en samlet grøn mobilitet. Vi har strategisk og fysisk håndteret at Sandnes bymidte skal kunne

 

– Håndtere et nyt trafikalt hovedgreb som på sigt vil fredeliggøre bymidten ved at fjerne unødvendig gennemkørende biltrafik.

 

– Kobler sig bedre op på Sandnes og Skelane Station, således at områderne i nærheden kan fungere som en ekstra bæredygtig katalysator for byudviklingen.

 

– Håndtere bilister i øjenhøjde med lav hastighed og skabe rammerne for den gode by med høj bykvalitet med plads til fodgængere og cyklister

 

– Håndtere bilparkering i anlæg på kanten af bymidten, som kan understøtte det gode byliv og flow og samtidig være økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig.

 

– Blive et slaffenland for cyklister, således at cykling bliver det naturlige og lette valg med direkte og prioriterede forbindelser.

 

– Forberede for en fremtidig digital infrastruktur og ryggrad som kan understøtte fremtidens smarte løsninger på alle nivauer.