STRATEGISK PLAN FOR HØJE-TAASTRUP SKAL SKABE BY I BALANCE

Urban Creators indgår i et stærkt team og udarbejder i løbet af 2017-2018 en ny strategisk udviklingsplan for Høje-Taastrups udsatte boligområder. Den strategiske udviklingsplan skal danne baggrund for beslutninger og investeringer i kommunen frem mod 2040. Urban Creators er overordnet procesansvarlig og skal bl.a. sikre forankring, inddragelse og kapacitetsopbygning.

Vores tilgang i teamet er at arbejde med de mange potentialer i en samlet fortælling og vision for Høje-Taastrup. I forhold til de fysiske sammenhænge tager vi udgangspunkt i vores bystrategiske tilgang og den seneste viden om, hvordan forbedret mobilitet kan være en katalysator for en positiv udvikling i udsatte boligområder. Her har vi særligt fokus på flowet af mennesker. Ved at hægte de udsatte områder op på resten af byen og dens hverdagsliv, kan områderne bindes sammen på ny måde. Erfaringer viser, at bryder man den fysiske isolation, brydes også den sociale isolation.

Urban Creators rolle er desuden at arbejde konkret med, hvordan regionale tendenser kan gribes og omsættes til potentialer for udviklingen. Samtidig er det vores ansvar, at den strategiske udviklingsplan bliver robust, og derfor har vi fokus på at håndtere de kritiske usikkerheder, der kan blive afgørende for udviklingen.