NÆSTVED BYMIDTE

UDVIKLINGSSTRATEGI

Udarbejdelse af en samlet byudviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Strategien fastlægger rammerne for, hvordan Næstved Kommune de kommende år sikrer optimale vilkår for bylivet og samtidig skaber plads til nye udviklingsområder. Planen rummer op mod 120.000 etagemeter udviklingsareal. Her spiller de trafikale forhold en central rolle for at få skabt plads i forhold til at understøtte og styrke byliv, kultur, handel samt bosætning i bymidten.