Vi skaber bedre rammer for hverdagslivet – og bringer nærmiljøet tættere på

Analyse af delebilisme_KK_FORSIDEBILLEDE

Delebilisme i København

Analyse af forskellige typer delebilisme og deres effekter i København

Bauforum 2019: Magistralen

Designforslag til fremtidens indfaldskorridor i Hamborg

Masterplan for Hersted

En ny fremtid for Hersted Industripark i Albertslund

B-gul

BRT i Lautrupgård

Dispositionsforslag og konceptudvikling for ny BRT i Ballerup

Ny mobilitetsplan for Region Nordjylland

Masterplan og handlingsplan for bæredygtig mobilitet

Aalborg Plusbus 2

Forundersøgelse og konceptudvikling for ny BRT

B-pink

Multiskiftet Hans Knudsens Plads

Koncept og idéudvikling for fremtidens multiskifte

Letbane på Frederikssundsvej

Bystrategisk kortlægning og resumérapport af udvidet screening

Faaborg Midtfyn — Mobilitet og tendenser

Fremtidens mobilitet i landdistrikter – Videnssyntese

B-grøn

Kollektive transportknudepunkter i Hovedstadsregionen

Analyser, dialogproces og idéoplæg

ITS World Congress i København

Dialog og innovationsproces

Sandnæs — byen ved fjorden

Udviklingsplan og mobilitetsstrategi for bymidten i Sandnæs, Norge

B-blå2

Trafik- og mobilitetsplan Hovedstadsregionen

Analyser og strategiproces for en grøn mobilitet

Fremtidens Kirkebjerg

Udviklingsplan og parkeringsstrategi for Kirkebjerg i Brøndby

Udviklingsplan for Ribe Jernstøberi

Mobilitet som katalysator for en bæredygtig og fleksibel byudvikling

B-gul

Musicon – retningslinjer for parkering

Parkeringsstrategi for Roskilde Musicon

Megatendenser

Analyse af megatendenser og fremtidens kollektive transport i Hovedstadsregionen

Det organiske bykvarter

Udviklingsplan for Århus Amtssygehus

B-pink

CBS — Fremtidens cykelparkering

Udvikling af fremtidens cykelparkering omkring Solbjerg Plads og CBS Campus