Hvem er vi?

Urban Creators arbejder for at udvikle levende bysamfund med høj livskvalitet for og med mennesker i bevægelse.

Urban Creators er et rådgivningsfirma, som arbejder med en helhedsorienteret tilgang til mobilitet og byudvikling. Med vores løsninger og procestilgang ønsker vi at sætte mennesker i bevægelse. I bogstavelig forstand ved at forbedre deres mobilitet og livskvalitet – i overført betydning ved at vise en retning, give indsigt og ny inspiration.

Firmaet ejes og drives af tre kreative og nytænkende rådgivere – civilingeniørerne Maria Wass-Danielsen og Filip Zibrandtsen samt associeret partner cand. comm. Mette Lindberg. Tilsammen har vi mange års erfaring med trafikplanlægning, byudvikling, procesledelse og kommunikation fra private virksomheder, politisk styrede organisationer, kommuner samt foreninger og fonde i ind- og udland.

Om os

Maria Wass-Danielsen

Founding Partner and Senior Consultant

Filip Zibrandtsen

Founding partner and senior consultant

Mette Lindberg

Associate partner and senior consultant

Marianne Gyldenløv Laursen

Urban Designer

Julie Buschardt

Urban Designer

Asger Falch Simonsen

Studentermedhjælper

Samarbejdspartnere

Urban Creators har skabt værdi for følgende organisationer:

Skal vi samarbejde?

Kontakt os nu