Hvem er vi?

Urban Creators arbejder for at udvikle levende bysamfund med høj livskvalitet for og med mennesker i bevægelse.

Urban Creators er et rådgivningsfirma som arbejder med en helhedsorienteret tilgang til mobilitet og byudvikling. Med vores løsninger og procestilgang ønsker vi at sætte mennesker i bevægelse både i bogstavelig forstand ved at forbedre deres mobilitet og livskvalitet men også i overført betydning ved at vise en retning, give indsigt og ny inspiration.

Firmaet ejes og drives af de to partnere Maria Wass-Danielsen og Filip Zibrandtsen. To kreative og nytænkende trafikplanlæggere og byudviklere med tilsammen mere end 40 års erfaring.
Begge er uddannede civilingeniører med en bred erhvervserfaring fra ind- og udland, fra politisk styrede organisationer, kommuner, Realdania By samt erfaring som rådgivere i mange år.

Om os

Maria Wass-Danielsen

Founding Partner and Senior Consultant

Filip Zibrandtsen

Founding partner and senior consultant

Julie Buschardt

Urban Designer

Marianne Gyldenløv Laursen

Urban Designer

Asger Falch Simonsen

Studentermedhjælper

Samarbejdspartnere

Urban Creators har skabt værdi for følgende organisationer:

Skal vi samarbejde?

Kontakt os nu