Aktørkortlægning for Cycling Embassy

Interessentinddragelse og oplæg til proces for opfølgning på deklaration om øget cykling

Cykeltopmøde 2022 satte fokus på Danmark som cykelland i anledning af værtskabet for Tour de France. Men cykling er faldende på landsplan, og derfor underskrev 32 aktører en fælles deklaration om at styrke cykling. For at forankre deklarationen har den danske cykelambassade – en offentlig-privat paraplyorganisation for den danske cykelbranche – bedt Urban Creators kortlægge mulighederne for en opfølgende proces. Dette er sket i form af en omfattende aktørkortlægning og et oplæg om mulige opfølgende tiltag.

  • År: 2023

    Kunde: Cycling Embassy of Denmark

    Rolle: Rådgiver

    Samarbejde: Inddragelse af en lang række aktører på cykelområdet, både fra den offentlige og private sektor samt civilsamfundsorganisationer og universiteter