Med vores løsninger sætter vi mennesker i bevægelse

byudvikling
mobilitet
parkering
samskabelse-ny

Byudvikling

Vi tilbyder helhedsorienteret rådgivning og sparring for kommuner, developere, arkitekter og andre aktører i alle byudviklingens faser og har stor erfaring med at udvikle masterplaner og helhedsplaner. Vores rådgivning spænder fra de første undersøgelser – til visioner og mål – til programlægning og eventuelle konkurrencer – til masterplaner eller udviklingsplaner, samt håndtering af plangrundlag, kvalitetsprogram og rammer for salg.

Vi bruger vores kreativitet og erfaring, når visioner og mål skal omsættes til konkrete løsninger. Vi arbejder med midlertidighed som strategisk parameter i byudviklingen og inddrager lokale aktører. Det kan være ved lokale aktiviteter som f.eks. urban farming og indsatser målrettet kreative erhverv. Derudover hjælper vi med at håndtere benspænd og risici, f.eks. relateret til miljømæssige, økonomiske og sociale forhold.

Mobilitet

Vi arbejder med alt fra overordnede mobilitetsplaner til trafikale analyser til konkrete projekter f.eks. planlægning og design af gader, fremtidige letbaner, shared spaces, (super)cykelstier og trafikterminaler.

Vi tænker mobilitet ind i byudviklingsplaner på en helstøbt og smart måde f.eks. ved at indtænke klimatilpasning, trafiksikkerhed, byliv og natur. Og vi fokuserer på samspillet mellem trafik, planlægning, lokalmiljøernes kvaliteter og det liv der leves i byerne. Dette kan bl.a. handle om at bruge mobilitet som løftestang i socialt udsatte byområder, eller introducere ny bosætning og nye arbejdspladser. På den måde bliver mobilitet katalysator for udvikling og vækst.

Parkering

Vi ser parkering som et byrum fuld af muligheder og vi arbejder målrettet med parkeringsløsninger hvor byliv, bæredygtighed og økonomi går op i en højere enhed. Og det handler både om cykel- og bilparkering. Vi fokuserer på hvordan parkeringsbehov kan mindskes ved f.eks dobbeltudnyttelse af parkeringspladser, brug af ny teknologi, delebiler mm.

Vi tænker også parkering ind i miljømæssige løsninger, f.eks. til klimasikring, afledning af regnvand, forsegling af forurenet jord eller til at afskærme mod støj. Det kan også være et fleksibelt areal, der har flere forskellige funktioner over dagen. Vi vurderer den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet, med en beskrivelse af rammer for opførelse, ejerskab og drift.

Samskabelse

Vi udvikler fremtidens byløsninger i et krydsfelt mellem offentlige myndigheder, brugere, virksomheder og universiteter. Tidligt i projektudviklingsfasen, eksperimenterer og tester vi løsningskoncepter, og får derigennem brugernes feedback. Herefter udarbejder vi forretningsmodeller, der bl.a. skal illustrere muligheden for partnerskaber og skalering af løsningen. Hele processen understøttes af et stærkt team, sammensat udfra de bedste kompetencer til at sikre kreative og innovative løsninger.

Vi arbejder med processer for borgerinddragelse og har tidligere stået for afholdelse af workshops og borgermøder på komplekse projekter. Og vi giver også gerne en hånd med workshops i organisationer, som ønsker at udvikle sig indenfor mobilitet og byudvikling.