Bilfri byområder

Inspirationskatalog til dialog

Københavns Kommune har en vision om at udvikle helt- eller delvist bilfri byområder i dialog med bygherrer, developere og grundejere. Men hvordan kan forvaltningen konkret arbejde med dette i planprocessen? Urban Creators har hjulpet Københavns Kommune med at udarbejde et administrationsgrundlag, der opstiller kriterier og principper for udviklingen af helt og delvist bilfri byudviklingsområder. Derudover har Urban Creators hjulpet med at udarbejde et inspirationskatalog. Kataloget er et dialogværktøj, som forvaltningen bruger i starten af lokalplanprocessen. Kataloget skal inspirere til nytænkning i løsninger for at realisere kommunens politiske vision om at skabe nye byområder, hvor de primære transportformer er cykel, gang og kollektiv transport.

  • År: 2020

    Kunde:  Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

    Rolle: Hovedrådgiver

    Samarbejde: Københavns Kommune