Mobilitetsanalyse for Frederiksberg

Analyse af forsøg med byens indretning for at reducere biltrafikken

Ligesom mange andre europæiske storbyer, ønsker Frederiksberg Kommune at reducere biltrafikken, både for at frigøre plads til byliv, begrønning og gode forhold for cykler og gående, men i høj grad også for at nå klimamålene indenfor transport. Derfor har Urban Creators udarbejdet en analyse for Frederiksberg Kommune, der undersøger forskellige muligheder for at indrette byen med det formål at reducere biltrafikken, øge incitamentet til at cykle/gå, og benytte kollektiv transport i stedet for bilen.

 

Analysen giver indspark til det videre arbejde med mobilitetspolitikken for Frederiksberg Kommune, og danner grundlag for konkrete anlægsprojekter, der har til formål at reducere biltrafikken. Løsningerne tæller blandt andet et forsøg med ny indretning af udvalgte veje, som på forskellige måder nedsætter fremkommeligheden og eventuelt hastigheden. Analysen undersøger også muligheder for reduktion af bilparkeringspladser, forsøg med etablering af trafik-øer, samt etablering af flere grønne byrum som alternativ til parkeringspladser for fossile privatbiler.

  • År: 2022

    Kunde:  Frederiksberg Kommune

    Rolle: Hovedrådgiver

    Samarbejde: Atelier for byers rum