Idéudvikling og scenariearbejde for Plusbus 2 i Aalborg

Forundersøgelse af BRT i Aalborg

Urban Creators har stået for en kreativ idéudvikling og scenariearbejde som led i at udvikle vision og koncept for en plusbus 2 i en trængselsramt nord-sydgående korridor i Aalborg. En plusbus 2 vil supplere den øst-vest-gående plusbus 1, så de to højklassede linjer kan fungere som en rygrad i det samlede kollektive system.

Som del af forundersøgelsen er der udarbejdet en kortlægning af de trafikale og bymæssige udfordringer og potentialer i korridoren, samt en screening og evaluering af mulige linjeføringer bl.a. baseret på beregninger af passagerpotentialer og resultater fra trafikmodelberegninger. Analysearbejdet dannede grundlag for en udpegning af en anbefalet linjeføring og dertilhørende knudepunkter til videre undersøgelse.

  • År: 2019

    Kunde: Aalborg Kommune

    Rolle: Hovedrådgiver

    Samarbejde: Cowi