Trafikal fredeliggørelse i byer

Løsningskatalog med inspiration til fremme af cykling, gang og byliv

Mange byer arbejder på at forbedre forholdene for cykling, gang og byliv ved trafikal fredeliggørelse. Farten dæmpes, biltrafikkens adgangsforhold begrænses, og vejareal konverteres. Der er såle­des efterhånden mange eksempler på, at trafikal fredeliggørelse udgør et effektivt middel til at styrke bylivet såvel som cykling og gang i byerne.
Dette løsningskatalog giver overblik over 11 forskellige typer tiltag, der kan bidrage til trafikal fredeliggørelse i byer, og derigennem fremme cykling, gang og byliv. Desuden præsenteres cases med konkrete erfaringer fra både danske og europæiske byer.

  • År: 2022

    Kunde:  Det Nationale Videnscenter for Cykel­fremme, Vejdirektoratet

    Rolle: Rådgiver

    Samarbejde: Inputs fra en række kommuner ifm. survey og workshop på den Nationale Cykelkonference