Kollektiv trafikanalyse i Ballerup

Helhedsorienteret analyse af den kollektive trafik i Ballerup

I 2019 var der i gennemsnit ca. 20.000 buspassagerer, der på en hverdag startede eller sluttede deres rejse i Ballerup Kommune. Den kollektive trafik har derfor stor betydning for mange borgere og pendleres daglige mobilitet. Hvert år afsættes der betydelig økonomi på busdriften i Ballerup Kommune.

Målet med analysen var at se på, hvordan disse midler bedst anvendes, så det giver mest mulig kollektiv trafik for pengene til gavn for borgere, pendlere, besøgende og virksomheder. Analysen har en helhedsorienteret tilgang med et bruger- og byperspektiv, netperspektiv samt knudepunktperspektiv, som resulterede i to scenarier for det fremtidige busnet.

  • År: 2020

    Kunde:  Ballerup Kommune

    Rolle: Hovedrådgiver med ansvar for proces og afrapportering

    Samarbejde: Movia