Udviklingsplan for Kirkebjerg i Brøndby

År:

2018

Sted:

Kirkebjerg, Brøndby

Kunde:

Brøndby Kommune

Rolle:

Hovedrådgiver. Mobilitet & Parkering, dialog med developere, grundejere og investorer

Samarbejde:

Tegnestuen Vandkunsten, Sadolin & Albæk

Projekt:

Kirkebjergområdet i Brøndby skal byudvikles og skabe plads til ca. 3.000 boliger i et område, som ligger stationsnært til Glostrup station samt fremtidig letbanestation.

Som led i en samlet udviklingsplan for området, har Urban Creators udarbejdet en mobilitetsplan, som giver gode forbindelser mellem steder og mennesker og gør det nemt og attraktivt at bevæge sig rundt i området for alle trafikanter. Herunder har vi udarbejdet en detaljeret parkeringsstrategi med forslag til design og udformning af anlæggene, således at parkeringen kan skabe merværdi i området og understøtte bykvaliteten og bylivet — og samtidig sikre at økonomien er i balance ift. indtægter fra byggeretspriser og udgifter til anlæg.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem