BRT-inspirerede tiltag i Helsingør

Mulighedsstudie

Helsingør har et historisk handelscentrum, kulturelle attraktioner og byfunktioner, der tiltrækker rejsende fra et stort opland på Sjælland, samt både danske og udenlandske turister. Trængslen på vejnettet skaber udfordringer for busdriften på centrale strækninger. Derfor har Movia med hjælp fra Urban Creators og i samarbejde med Helsingør Kommune gennemført et mulighedsstudie for BRT-inspirerede tiltag på en del af linje 801A, der forbinder Helsingør Station og Prøvestenscentret. De BRT-inspirerede tiltag skal bidrage til en forbedret fremkommelighed for bussen, gode passageroplevelser og stoppesteder, der er velintegreret i byrummet.

  • År: 2021

    Kunde:  Trafikselskabet Movia

    Rolle: Hovedrådgiver

    Samarbejde: Helsingør Kommune, COWI og Schauman & Nordgren Architects