BRT-inspirerede tiltag i Køge

Mulighedsstudie af BRT-inspirerede tiltag i købstæder

Køge Kommune er i vækst og har allerede været igennem en omfattende transformation af bymidten og havnefronten i forbindelse med udviklingen af Køge Kyst-projektet. I de kommende år forventes fortsat en vækst i indbyggertal og arbejdspladser bl.a. med åbningen af det nye Universitetshospital, hvilket kan føre til øget trængsel, som også vil ramme den kollektiv trafik. En trængselsanalyse fra 2019 viste, at buspassagererne hvert år oplever en forsinkelse på ca. 310 timer, svarende til et samfundsøkonomisk tab på 25 mio. kr. i Køge.

Urban Creators har derfor for Movia og Køge Kommune udarbejdet et mulighedsstudie, der beskriver konkrete løsninger, som forbedrer især A-bussens (101A) fremkommelighed i en korridor mellem Køge Gymnasium og Ølby Station over Køge Station.  Desuden er der arbejdet med BRT-stoppenes integration i bymiljøet bl.a. en god kobling til universitetshospitalet og anbefalinger til forbedret tilgængelighed, tryghedsskabende tiltag og wayfinding.  

  • År: 2021

    Kunde: Movia

    Rolle: Hovedrådgiver

    Samarbejde: Urban Power og Køge Kommune