Dispositionsforslag for BRT i Lautrupgård

År:

2019

Sted:

Lautrupgård, Ballerup Kommune

Kunde:

Movia og Ballerup Kommune

Rolle:

Hovedrådgiver

Samarbejde:

Cowi, Cobe

Rapport:

PDF

Projekt:

Urban Creators har stået i spidsen for udarbejdelse af et dispositionsforslag for en klimavenlig busløsning – en såkaldt Bus Rapid Transit (BRT), der skal fremtidssikre et af Sjællands største erhvervsområder – Lautrupgård i Ballerup —  og fremme områdets profil som et innovationsdistrikt.

Projektet har til hensigt at skabe fundamentet for, at Lautrupgård kan udvikle sig til en attraktiv og velfungerende innovativ bydel med både boliger og nye arbejdspladser i fremtiden. BRT-løsningen skal tilbyde brugerne en god og hurtig forbindelse. Placering og udformning af de nye stationer bidrager til attraktive, sammenhængende, grønne og oplevelsesrige byrum, hvor funktionerne er med til at øge den bymæssige aktivitet i området, så flere virksomheder får lyst til at slå sig ned i området.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem