Cykelfremme i Danmark

Caseopsamling for danske tiltag til fremme af cykling

Kommuner, regioner og private organisationer landet over arbejder løbende med at udbrede cykling. En ekspertgruppe udpeget af Vejdirektoratet har identificeret syv koncepter, som det vil være særligt relevant at udbrede for at få flere til at cykle. De omfatter 15 minutters by; Test og lån af elcykel; Systematisk vedligeholdelse af eksisterende cykelstier; Tværfaglig gruppe på tværs af forvaltninger; Involvering af lokale virksomheder; Kommunal cykel-til-skole indsats; samt Kortlægning af cykelvenlige byområder.

Urban Creators har udarbejdet en caseopsamling for hvert af de syv koncepter, med én større case og 1-3 supplerende eksempler på gennemførte tiltag per koncept. De beskrevne cases fordeler sig på tværs af landet, fra Esbjerg, Randers og Aalborg til Odense, Roskilde og Frederiskberg. Også cases fra Paris, Lillehammer og Portland indgår, samt fra private aktører såsom Salling Group, Aalborg Universitet og Cyklistforbundet.

  • År: 2022

    Kunde:  Vejdirektoratet

    Rolle: Rådgiver