Delebilisme i København og Aarhus

Analyse af forskellige typer delebilisme og deres effekter i København

Mange byer verden over oplever en voksende interesse for delebiler med forskellige koncepter fra et stigende antal udbydere. Disse to analyser for København og Aarhus er de første, som sammenfatter dansk og international viden på tværs af alle typer delebilsordninger.

Analyserne er udarbejdet af os i Urban Creators i samarbejde. Transportøkonomisk institutt (TØI), Horten advokater og Traftec. Analyserne har haft til formål at give et grundlag for kommunernes strategier og planer inden for delebilisme. Derudover håber vi i Urban Creators at analyserne kan inspirere til mere forskning og analyser på området.

Analyserne peger på at alle typer delebilsordninger i større eller mindre omfang mindsker bilejerskabet. Dette sker både ved, at delebilsordninger får nogle brugere til at droppe bilen og ved, at andre brugere vælger at undlade eller måske især udskyde anskaffelse af bil. På tværs af undersøgelserne fra internationale og danske studier tegner sig et billede af, at effekten på bilejerskab er størst for delebiler med fast stamplads.

  • År: 2021

    Kunde: Københavns Kommune

    Rolle: Hovedrådgiver

    Samarbejde: Københavns Kommune, Transportøkonomisk Institutt (TØI), Trafitec, Horten Advokater