Delebilisme i København

Analyse af forskellige typer delebilisme og deres effekter i København

En ny analyse udarbejdet af Urban Creators i samarbejde med bl.a. Transportøkonomisk instiutt (TØI) for Københavns Kommune indikerer, at alle typer delebilsordninger i større eller mindre omfang begrænser bilejerskabet. Effekten er størst for delebiler med fast stamplads.

Mange byer verden over oplever en voksende interesse for delebiler med forskellige koncepter fra et stigende antal udbydere. Denne analyse er den første, som sammenfatter dansk og international viden på tværs af alle typer delebilsordninger. Vi håber, at den kan give et godt grundlag for at udarbejde strategier for delebilisme og inspirere til mere forskning i effekterne.

  • År: 2021

    Kunde: Københavns Kommune

    Rolle: Hovedrådgiver

    Samarbejde: Københavns Kommune, Transportøkonomisk Institutt (TØI), Trafitec, Horten Advokater