Ekstern finansiering af supercykelstier

Kortlægning af finansieringsmuligheder og caseopsamling

Supercykelsti-samarbejdet i Hovedstadsregionen kan accelerere udbygningen af deres netværk gennem ekstern finansiering af højklassede cykelinfrastruktur-projekter.

Som inspiration til den videre finansieringsproces har vi indsamlet ni danske cases for markante cykelprojekter, som er finansieret af eksterne aktører såsom fonde, puljer og private investorer.

Desuden har vi udviklet et koncept og en række kategorier for potentielle fyrtårnsprojekter for supercykelstierne, samt anbefalinger til, hvordan der kan opnås ekstern finansiering til kommende projekter.

Endelig har vi samlet en liste over 20 fonde og puljer, som kan være relevante for supercykelstisekretariatet ifm. fremtidig finansiering.

  • År: 2022

    Kunde:  Supercykelsti-sekretariatet i Region Hovedstaden

    Rolle: Rådgiver