Fremtidens kollektive trafikknudepunkter og transitorienteret byudvikling

År:

2018-2019

Sted:

Hovedstadsregionen, samt specifikke stationer: Helsingør St., Hillerød St., Høje-Taastrup St., Herlev St. og Vallensbæk St.

Kunde:

Region Hovedstaden

Rolle:

Hovedrådgiver på delprojekt 1 og 3, samt fem idéoplæg i del 4

Samarbejde:

Hovedstadens Letbane, Atkins, MOE/Tetraplan og Cowi

Projekt:

Som en del af udviklingsprojektet ’Fremtidens kollektive transportknudepunkter i hovedstadsområdet’ har Urban Creators stået i spidsen for at analysere og udpege strategisk vigtige knudepunkter samt udarbejdet en metodik til at kategorisere knudepunkterne (del 1-3). Desuden har Urban Creators faciliteret to ekspert-workshops om transitorienteret byudvikling og gennemført lokale møder med interessenter i fem knudepunkter: Helsingør, Hillerød, Herlev, Høje Taastrup og Vallensbæk. Dette resulterede i fem idéoplæg med koncepter for udvikling af stationsområdet, inspiration fra andre cases og forslag til partnerskaber og mulige finansieringsmodeller.

Projektet har bibragt viden om effektive tiltag i stationsnære områder, der kan bidrage til en adfærdsændring og flere fodgængere, cyklister og brugere af den kollektive transport. En vigtig læring er, at det nogle steder er de mindre og billigere tiltag, der kan gøre en stor forskel, og at der ofte er lokale kræfter, der ønsker at bidrage til forandringen.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem