Handlingsplan for delebilisme

Mål, principper og initiativer

De senere års teknologiske udvikling har muliggjort nye og smarte måder at dele bil på. Handlingsplan for delebilisme har til formål at fremme delebilisme bredt gennem en målrettet indsats. Handlingsplanen indeholder mål, principper og en række konkrete initiativer til at fremme delebilisme i København. Initiativerne dækker over emnerne: parkering, byudvikling og byrum, dialog og rådgivning samt kommunens egen kørsel og vognpark. I Urban Creators har vi bistået Københavns Kommune med at definere mål, principper og konkrete tiltag. Desuden har hjulpet med at skabe en ensartet struktur og stået for den tekstmæssig formidling afhandlingsplanen.

  • År: 2022

    Kunde:  Københavns Kommune

    Rolle: Rådgiver