Multiskiftet – Hans Knudsens Plads

År:

2018-2019

Sted:

København

Kunde:

Københavns Kommune og Gate 21

Rolle:

Ansvarlig for proces og konceptudvikling

Projekt:

Urban Creators har faciliteret et fremtidsværksted, der dannede rammen om en idéudvikling og mulige partnerskaber blandt en række forskellige mobilitetsudbydere, der ønskede at bidrage til, at alle deleløsninger i en fremtidig MaaS-løsning blev samlet fysisk på Hans Knudsens Plads.

Urban Creators gennemførte en vidensopsamling fra udenlandske cases og udarbejdede koncepter for pladsen med forslag til velfungerende infrastruktur og services for gang, cykel, kollektiv trafik og deleløsninger, herunder nemme skift mellem disse. Desuden indeholdt koncepterne forslag til funktioner, der bidrager til at pladsen kan blive et trygt og godt knudepunkt i fremtiden.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem