Idéudvikling af multiskift på Hans Knudsens Plads

Koncept og idéudvikling for fremtidens multiskifte

Urban Creators har faciliteret et fremtidsværksted, der dannede rammen om en idéudvikling og mulige partnerskaber blandt en række forskellige mobilitetsudbydere, der ønskede at bidrage til, at alle deleløsninger i en fremtidig MaaS-løsning blev samlet fysisk i et knudepunkt på Hans Knudsens Plads i København.

Urban Creators gennemførte en vidensopsamling fra udenlandske cases og udarbejdede koncepter for pladsen med forslag til velfungerende infrastruktur og services for gang, cykel, kollektiv trafik og deleløsninger, herunder nemme skift mellem disse. Desuden indeholdt koncepterne forslag til funktioner, der bidrager til at pladsen kan blive et trygt og godt knudepunkt i fremtiden.

  • År: 2018-2019

    Kunde: Københavns Kommune og Gate 21

    Rolle: Hovedrådgiver