Masterplan for Hersted Industripark i Albertslund

Masterplan for Hersted Industripark

Hersted Industripark skal frem til 2045 omdannes til en grøn og bæredygtig bydel i Albertslund, med 12.000 nye boliger og flere tusinde nye arbejdspladser. Urban Creators har udarbejdet en ambitiøs masterplan for området og haft ansvaret for proces, projektudvikling og ledelse, samt fastlæggelse af fælles vision. Derudover har Urban Creators udviklet rammerne for den fysiske og strategiske plan samt fase- og etapeplanlægning – herunder gennemført analyser for trafikplanlægning og parkering.

I masterplanen deles den nye bydel, Hersted, op i 11 kvarterer med nye bebyggelser, stier, veje og beplantning. Hver især vil de have deres særegne karaktertræk, der relaterer sig til områdets historie og omgivelserne. Kvartererne bindes sammen af rekreative boulevarder, langstrakte parker på nedlagte veje og grønne områder til idræt og leg.

  • År: 2019

    Kunde: Albertslund Kommune

    Rolle: Hovedrådgiver med ansvar for projektudvikling, ledelse, proces og fælles vision

    Samarbejde: Arkitekt Knud Aarup Kappel, Albertslund Kommune