Koncept for Aalborg cykelpendlernet

Udvikling af koncept og konkrete cykeltiltag

Hvordan kan kommuner planlægge et super cykelpendlernet? Dette bistod vi Aalborg Kommune med at besvare ved at udarbejde et koncept for kommunens cykelpendlernet. Sideløbende med konceptet udviklede vi inspiration til konkrete tiltag til den nye supercykelsti Rute 100. På denne måde blev konceptet udarbejdet med afsæt i konkrete erfaringer. Læringen fra det enkelte projekt blev omsat til et koncept, der kan bruges som et aktivt arbejdsredskab for forvaltningens fremadrettede arbejde på cykelområdet. Tiltagene og konceptet blev udviklet gennem workshops med fagmedarbejdere i forvaltningen samt en besigtigelse af den nye cykelrute på tværs af fagmedarbejdere og centrale lokale aktører. I arbejdet indgik fire centrale temaer: Fremkommelighed, genkendelighed og wayfinding, belysning samt servicefunktioner. Derudover arbejdede vi også med trafiksikkerhed og tryghed, som tværgående temaer.

  • År: 2023

    Kunde:  Aalborg Kommune

    Rolle: Rådgiver

    Samarbejde: RAW Mobility