Masterplan for bæredygtig mobilitet i Region Nordjylland

År:

2019-2020

Sted:

Nordjylland

Kunde:

Region Nordjylland og KKR Nordjylland

Rolle:

Hovedrådgiver

Samarbejde:

Den administrative mobilitetsgruppe i Nordjylland.

Projekt:

God mobilitet er afgørende for udviklingen af Nordjylland, derfor har Regionen med rådgivning fra Urban Creators udarbejdet en masterplan, hvor visionen er at sikre bæredygtig mobilitet frem til 2040.

Masterplanen er et strategisk dokument, der klart formidler tendenser samt data om trængsel og mobilitet, og omfavner en fælles vision for regionen og dens kommuner. Ydermere peger planen på en række strategiske indsatser, hvor der må sættes ind for at imødekomme visionen.
Projektet indebar ligeledes interessehåndtering af mange aktører, så der sikres opbakning til at udmønte indsatserne til handlinger i en Handlingsplanen for bæredygtig mobilitet i Nordjylland.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem