Masterplan for bæredygtig mobilitet i Nordjylland

Fælles om bæredygtig mobilitet

God mobilitet er afgørende for udviklingen af Nordjylland, derfor har Regionen med rådgivning fra Urban Creators udarbejdet en masterplan, hvor visionen er at sikre bæredygtig mobilitet frem til 2040.

Masterplanen er et strategisk dokument, der klart formidler tendenser samt data om trængsel og mobilitet, og omfavner en fælles vision for regionen og dens kommuner. Ydermere peger planen på en række strategiske indsatser, hvor der må sættes ind for at imødekomme visionen.

Projektet indebar ligeledes interessehåndtering af mange aktører, så der sikres opbakning til at udmønte indsatserne til handlinger i en Handlingsplanen for bæredygtig mobilitet i Nordjylland.

  • År: 2019-2020

    Kunde: Region Nordjylland og KKR Nordjylland

    Rolle: Hovedrådgiver

    Samarbejde: Den administrative mobilitetsgruppe i Nordjylland