Scenarier til fremtidens arealanvendelse

Facilitering af fremtidsbilleder og scenarieproces om Danmarks arealer

Hvordan ser fremtidens klimaneutrale og klimarobuste arealanvendelse i Danmark ud? Dette spørgsmål har vi i Urban Creators bistået den grønne tænketank CONCITO med at tilrettelægge og facilitere en scenarieproces omkring. Scenarieprocessen indeholdt en kortlægning af ønskelige fremtidige tilstande, udvikling af fremtidsbilleder samt formulering de første tanker om scenarierne.

Scenariearbejdet som vi faciliterede, er indgået som startskuddet på et treårigt projekt hos CONCITO om fremtidens arealanvendelse. Det treårige projekt skal analysere, skabe dialog og komme med forslag til en ændret arealanvendelse i Danmark i en fremtid, hvor det danske samfund er både klimaneutralt og klimarobust.

  • År: 2022

    Kunde:  CONCITO

    Rolle: Rådgiver