Mobilitetsrapport for Sportsbyen i Brøndby

Mobilitetsplan med fokus på en samlet parkeringsstrategi

Brøndby Kommune har vedtaget en samlet vision for udvikling af Sportsbyen med udpegning af fem fokusområder og mål, som skal være med til at realisere visionen. Et af disse fokusområder handler om mobilitet og infrastruktur, hvor ønsket er at skabe en sammenhængende, aktiv og grøn mobilitet og infrastruktur, som skal være fundament for en bæredygtig byudvikling – herunder sikre at en større andel af trafikken i fremtiden foregår med bæredygtige transportmidler.

Urban Creators har, i forbindelse med udviklingsplanen af Sportsbyen i Brøndby Kommunen, udarbejdet forslag til mobilitetsindsatser for Sportsbyen. Mobilitetsindsatserne er udarbejdet på baggrund af en gennemført en transportundersøgelse for de større virksomheder og uddannelsessteder i området. Desuden er der gennemført en omfattende kortlægning af parkeringen til fastlæggelse af belægningsgrader/udnyttelsesgrader for bilparkeringen, som blev gennemført vha. droneflyvninger.

  • År: 2020

    Kunde:  Brøndby Kommune

    Rolle: Hovedrådgiver

    Samarbejde: Movia, DTU-Transport, Grandville, Cobe