Bystrategisk kortlægning for letbane langs Frederikssundsvej

År:

2018

Sted:

København

Kunde:

Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden

Rolle:

Hovedrådgiver

Samarbejde:

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

Rapport:

PDF

Projekt:

Urban Creators har udarbejdet en bystrategisk kortlægning som del af en udvidet screening af en letbane langs Frederikssundsvej – fra Nørrebro Station til Ring 3.  Den bystrategiske metode er udviklet til sikre et helhedsorienteret blik på den bymæssige påvirkning af de foreslåede linjeføringsalternativer. Metoden indeholder følgende en række vurderingsparametre indenfor følgende fire fokusområder: Socioøkonomiske forhold, Byudvikling og investering, Forbindelser og sammenhænge samt Byrum, image og attraktioner. Som en del af arbejdet er der gennemført en vidensopsamling om infrastrukturs betydning for at løfte socialt udsatte områder.

Urban Creators har desuden haft ansvaret for at samle og formidle resultaterne fra alle dele af den udvidede screening af letbanen i en let forståelig resumérapport.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem