Fremtidens cykelparkering på Solbjerg Plads og CBS Campus

År:

2019

Sted:

Solbjerg Plads 3, Frederiksberg

Kunde:

Frederiksberg Kommune og CBS Copenhagen Business School

Rolle:

Indledende undersøgelser og behovsvurdering samt evaluering af projektet

Samarbejde:

RAW Mobility, Gottlieb Paludan Architects

Rapport:

PDF

Projekt:

Solbjerg Plads er én af Frederiksbergs centrale pladser, tæt på metrostation, Frederiksberg Centret, hovedbiblioteket, gymnasiet og Copenhagen Business School (CBS). Området, der er ét af de større trafikale knudepunkter i byen, har mange daglige brugere med forskellige behov. Mangel på cykelparkering medførte at cyklister i høj grad parkerede udenfor stativerne, og derved gjorde ganglinjer gennem området besværlige og til tider ufremkommelige.

Urban Creators har været hovedrådgiver og haft ansvaret for at udarbejde en samlet plan (finansieringsstrategi, forundersøgelser og designforslag samt evalueringsprogram) for udvikling af fremtidens cykelparkering, der på en innovativ, funktionel, kompakt, æstetisk og økonomisk realistisk måde er indpasset i byrummet.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem