Megatendenser og fremtidens kollektive transport

År:

2017

Sted:

København

Kunde:

Metroselskabet og Region Hovedstaden

Rolle:

Procesfacilitering, vidensopsamling og afrapportering

Rapport:

PDF

Projekt:

Formålet med projektet var at give et overblik over, hvilke megatendenser og drivkræfter, der kan påvirke fremtidens transport i hovedstadsområdet og udforske forskellige fremtidsperspektiver for mobiliteten.

Urban Creators har her opstillet en metode til at inddrage viden om tendenser og usikkerheder i fremtidige beslutningsgrundlag. Gennem en række workshops med forskere og eksperter gennemførte Urban Creators en kortlægning af megatendenser, kritiske usikkerheder og mulige udviklingsretninger hvilket resulterede i tre scenarier. Scenarierne blev brugt til at beskrive hvilke udfordringer og potentialer, der ville være for den kollektive transport i forskellige fremtidsperspektiver. Projektet resulterede i en publikation og en konference – begge dele havde Urban Creators ansvaret for.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem