Musicon – Retningslinjer for parkering

År:

2017

Sted:

Musicon

Kunde:

Roskilde Kommune

Rolle:

Hovedrådgiver. Parkeringsstrategi

Projekt:

Roskilde Kommune er i fuld gang med byudviklingen af Musicon, som de næste mange år skal realiseres med opførelse af boliger, erhverv, butikker, kulturinstitutioner, ungdomsuddannelse, mv. I den forbindelse skal parkering tænkes ind i helheden for at understøtte kommunens mål og vision for området.

Urban Creators har derfor udarbejdet en samlet parkeringsstrategi med retningslinjer, som skal bruges til at gå i dialog med potentielle developere, når de enkelte byggefelter skal udvikles. Retningslinjerne omfatter bl.a. håndtering af delebilordninger i området.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem