Vi bor midt i udviklingen, er urbane cyklister og vi omfavner nye idéer – og kontorkage

Urban Creators er en rådgivningsvirksomhed, der arbejder med mobilitet, masterplaner i byudviklingen, parkeringsstrategier, procesledelse og kommunikation for og i samarbejde med offentlige- og private organisationer, fonde, borgere mfl.

Vi bruger design tænkning i den kreative idéudvikling og arbejder med tendenser og scenarier for at gøre planer robuste. Vi holder os ikke tilbage for at løfte innovationshøjden på projekterne.

Når vi giver os i kast med et nyt projekt, tænker vi hele lokalområdet med og på tværs af alle fysiske lag. Et busstop, kan blive del af et spændende byrum eller grønt pauserum, der kan skabe merværdi til et område. Stiforbindelser som katalysator for et pulserende byliv, renere luft og sundere livsstil.

Relevante aktører bliver ikke blot hørt, men inddrages som medskabere af planer og løsninger sammen med den offentlige myndighed. Vi trækker på et stort netværk af faglige eksperter såsom arkitekter, sociologer, designere, kommunikationsfolk mfl. og vi sammensætter altid de projektteams, der har de stærkeste kompetencer til at løse den aktuelle opgave.

Maria Wass-Danielsen

Founding partner og senior konsulent

En stærk proces- og projektleder med særlig fokus på strategiske projekter indenfor klimavenlig mobilitet. Bringer inspiration og fremtidssyn ind i projekterne, gennem arbejdet med tendenser og udenlandske cases.

Filip Zibrandtsen

Founding partner og senior konsulent

En kreativ og innovativ planlægger og ekspert med stor erfaring inden for mobilitetsdesign, parkeringsstrategi og byudvikling. Idégenerator med et helhedsorienteret blik og dyb respekt for at styrke de lokale potentialer.

Mette Lindberg

Seniorkonsulent og cand.comm

En erfaren projektleder og stærk formidler samt udvikler af kommunikative tiltag, kampagner, kreative processer, roundtables og konferencer. Er specialist i at designe partnerskabsprocesser med respekt for de mange forskelligrettede interesser.

Marianne Gyldenløv Laursen

Urban designer

Projektleder og bred erfaring indenfor udvikling af knudepunkter både i ind- og udland, og stærk grafiker, der bl.a. omsætter tekniske analyser og rapporter til let forståelige publikationer.

Cecilie Kiilerich

Arkitekt MAA

Stor erfaring med adfærdsanalyser, masterplaner og strategisk byudvikling. Er en stærk grafisk formidler og arbejder med mobilitetsdesign i alle typer geografier.

Charlotte Frejlev

Praktikant

Kandidatstuderende i Urban Design ved Aalborg Universitet med en tværfaglig baggrund. En kompetent skriftlig og grafisk formidler med interesse for strategisk byudvikling.