Vi bor midt i byen, er urbane cyklister og vi omfavner nye idéer – og kontorkage

Urban Creators er en rådgivningsvirksomhed, der arbejder med mobilitet, masterplaner i byudviklingen, parkeringsstrategier, procesledelse og kommunikation for og i samarbejde med offentlige- og private organisationer, fonde, borgere mfl.

Vi bruger design tænkning i den kreative idéudvikling og arbejder med tendenser og scenarier for at gøre planer robuste. Vi holder os ikke tilbage for at løfte innovationshøjden på projekterne.

Når vi giver os i kast med et nyt projekt, tænker vi hele lokalområdet med og på tværs af alle fysiske lag. Et busstop, kan blive del af et spændende byrum eller grønt pauserum, der kan skabe merværdi til et område. Stiforbindelser som katalysator for et pulserende byliv, renere luft og sundere livsstil.

Relevante aktører bliver ikke blot hørt, men inddrages som medskabere af planer og løsninger sammen med den offentlige myndighed. Vi trækker på et stort netværk af faglige eksperter såsom arkitekter, sociologer, designere, kommunikationsfolk mfl. og vi sammensætter altid de projektteams, der har de stærkeste kompetencer til at løse den aktuelle opgave.

Cecilie Kiilerich Arkitekt MAA / ck@urbancreators.dk / +45 3141 3233
Stor erfaring med adfærdsanalyser, masterplaner og strategisk byudvikling. Er en stærk grafisk formidler og arbejder med mobilitetsdesign i alle typer geografier.
Filip Zibrandtsen Founding partner og seniorkonsulent / fz@urbancreators.dk / +45 3046 5056
Filip er en kreativ og innovativ planlægger og ekspert med stor erfaring inden for mobilitetsdesign, parkeringsstrategi og byudvikling. Han er en idégenerator med et helhedsorienteret blik og dyb respekt for at styrke de lokale potentialer.
Katrine Støtt Bøjer Arkitekt og byplanlægger / ksb@urbancreators.dk
Maria Wass-Danielsen Founding partner og seniorkonsulent / mwd@urbancreators.dk / +45 2011 1105
Maria er en stærk proces- og projektleder med særlig fokus på strategiske projekter indenfor klimavenlig mobilitet. Hun bringer inspiration og fremtidssyn ind i projekterne, gennem arbejdet med tendenser og udenlandske cases.
Mette Kathrine Larsen Trafikplanlægger / meka@urbancreators.dk / +45 2085 7545
Mette har bred erfaring med trafikplanlægning, herunder kollektiv trafik, mobilitet og trafiksikkerhed. Hun er analytisk stærk med fokus på at omsætte data til videre beregning eller formidling.
Michael Goth-Rindal Partner og seniorkonsulent / miri@urbancreators.dk / +45 2674 7534
Ekspert inden for bl.a. kollektiv trafik, mobilitet, passageranalyser og transportbehov ud fra en tværfaglig tilgang. Michael har stor erfaring som projektleder på projekter i både ind- og udland med bl.a. udviklingsprojekter på BRT- og letbaneløsninger i flere dele af Skandinavien.
Olivia Hecht Stenum Praktikant / ohs@urbancreators.dk
Olivia læser en kandidat i urban design på Aalborg Universitet. Hun har erfaring med både at arbejde på et strategisk helhedsorienteret niveau og et konkret design niveau.
Sine Sola Olesen Studentermedarbejder / sol@urbancreators.dk
Sine læser en kandidat i bæredygtig byudvikling og har et bredt kendskab til bæredygtig mobilitet, særligt inden for delebiler, ladeinfrastruktur og cykelplanlægning. Derudover har hun erfaring med initiativer og tilgange som er centrale i DK2020 klimaplanlægning i de danske kommuner. Sine er en stærk analytiker inden for både kvalitative og kvantitative metoder med fokus på planlægning af bæredygtige byer.