Filip Zibrandtsen Founding partner og seniorkonsulent / fz@urbancreators.dk / +45 3046 5056
Filip er en kreativ og innovativ planlægger og ekspert med stor erfaring inden for mobilitetsdesign, parkeringsstrategi og byudvikling. Han er en idégenerator med et helhedsorienteret blik og dyb respekt for at styrke de lokale potentialer.
Maria Wass-Danielsen Founding partner og seniorkonsulent / mwd@urbancreators.dk / +45 2011 1105
Maria er en stærk proces- og projektleder med særlig fokus på strategiske projekter indenfor klimavenlig mobilitet. Hun bringer inspiration og fremtidssyn ind i projekterne, gennem arbejdet med tendenser og udenlandske cases.
Michael Goth-Rindal Partner og seniorkonsulent / miri@urbancreators.dk / +45 2674 7534
Ekspert inden for bl.a. kollektiv trafik, mobilitet, passageranalyser og transportbehov ud fra en tværfaglig tilgang. Michael har stor erfaring som projektleder på projekter i både ind- og udland med bl.a. udviklingsprojekter på BRT- og letbaneløsninger i flere dele af Skandinavien.
Kristian Løbner Chefkonsulent og associeret partner / kl@urbancreators.dk / +45 4176 0059
Kristian er ekspert inden for kommerciel byudvikling og inddragelse af erhvervslivets parter. Som en erfaren og inddragende projektleder arbejder Kristian med værdiskabende processer til glæde for byen, borgerne og forretningslivet.
Sidsel Birk Hjuler Strategisk mobilitetsrådgiver, teamleder og seniorkonsulent / sh@urbancreators.dk / +45 3177 7651
Sidsel er ekspert inden for cykelplanlægning og har stor erfaring med programledelse og samarbejde med aktører i både det offentlige og private, NGO- og forskningsverdenen. Hun har mange års erfaring med bæredygtig mobilitetsplanlægning både i ind- og udland, kommunal og regional sammenhæng og er en stærk formidler, projektleder og facilitator. Sidsel er også bestyrelsesmedlem i European Cyclists’ Federation.
Cecilie Kiilerich Arkitekt og mobilitetsplanlægger / ck@urbancreators.dk / +45 3141 3233
Cecilie er uddannet arkitekt med speciale i byplanlægning og wayfinding, og har en bred erfaring med både at udarbejde og formidle letforståelige og visuelt indbydende mobilitetsanalyser og -planer. Hun har et skarpt blik for at kommunikere i øjenhøjde med målgrupperne og et bystrategisk blik på mobilitet. Cecilie trækker desuden på erfaringer fra både ind- og udland, med fokus på at formgive og formidle bæredygtige mobilitetsløsninger i urbane byrum.
Katrine Støtt Bøjer Urban designer / ksb@urbancreators.dk / +45 2929 1249
Katrine Støtt Bøjer er uddannet urban designer fra Aalborg Universitet og har arbejdet med byudviklings- og byfornyelsesprojekter af både mindre og større skala. Katrine har en stærk analytisk tilgang og er skarp på sine grafiske værktøjer. Hun evner derigennem at omsætte viden til både planer og arkitektoniske strategier og formår at formidle og overlevere projekter som helstøbte visuelle fortællinger til forskellige samarbejdspartnere og målgrupper.
Lucas Irby Mobilitetsplanlægger / li@urbancreators.dk / +45 6160 7244
Lucas er mobilitetsplanlægger med særlig viden og erfaring om delemobilitet bl.a. hvordan organisationer kan arbejde med området i praksis. Gennem tidligere projekter og afsluttende specialeafhandling om delebilspraksisser har han tilegnet sig nyeste viden og tendenser på området. Lucas har også stærke GIS-kompetencer som anvendes til datacentrerede analyser og visuel formidling.
Maria Juul Pedersen mped@urbancreators.dk
Marie Kåstrup Bystrategisk rådgiver / mk@urbancreators.dk / +45 29296372
Marie Kåstrup har mange års erfaring med strategisk cykel- og mobilitetsplanlægning. Hun er en stærk formidler, facilitator og projektleder. Som næstformand i Cycling Embassy of Denmark har Marie et stort netværk både i Danmark og internationalt.
Mette Kathrine Frost Trafikplanlægger / meka@urbancreators.dk / +45 2085 7545
Mette har bred erfaring med trafikplanlægning, herunder kollektiv trafik, mobilitet og trafiksikkerhed. Hun er analytisk stærk med fokus på at omsætte data til videre beregning eller formidling.
Simon Baadsgaard Seniorkonsulent og kollektiv trafikplanlægger/ sb@urbancreators.dk/ +45 91546940
Simon er ekspert inden for kollektiv trafikplanlægning, passageranalyser og udvikling af den fysiske infrastruktur i relation til kollektiv trafik. Simon har stor erfaring som projektleder, og har bl.a. arbejdet med BRT-projekter i København og Hovedstadsområdet samt tilpasninger af busnet i større geografier. Simon arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på inddragelse af interessenter og en involverende proces.
Sine Sola Olesen Mobilitetsplanlægger / sol@urbancreators.dk / +45 4220 2060
Sine har en kandidat i bæredygtig byudvikling og har bred erfaring med planlægning af bæredygtig mobilitet. I sit arbejde har hun særlig fokus på grøn omstilling og klima i sammenhæng med at skabe bedre livskvalitet for og med mennesker i bevægelse. Sine har en skarp analytisk sans og er god til at omsætte komplekse problemstillinger til overskuelige strategier.
Sofie Becker Studentermedhjælper / beck@urbancreators.dk
Sofie er kandidatstuderende ved By og Plan på RUC og er tilknyttet Urban Creators som praktikant. Sofie kommer med en bachelor i Landskabsarkitektur og bydesign fra KU, hvor hun gennem tidligere projekter bl.a. har arbejdet med skitsering, konceptudvikling og beplantningsdesign. Som kandidatstuderende på RUC kombinerer Sofie sine kreative kompetencer med analytiske værktøjer til byudviklingen med fokus på hverdagslivet, bæredygtighed, inddragelsesprocesser og mobilitet i den levende by. Sofie har endvidere fokus på formidling, som en vigtig del af byudvikling.
Morten Hvid Daasbjerg Praktikant / mh@urbancreators.dk
Morten er studerende ved Urban Planning and Management på Aalborg Universitet, og er tilknyttet Urban Creators som praktikant. Gennem tidligere projekter har han arbejdet med midlertidighed i byudviklingsområder, strategisk planlægning for mindre byer og almene boliger. Morten arbejder detaljeorienteret og har GIS-kompetencer, som inddrages i databaserede analyser og i undersøgelser af stedsspecifikke potentialer.