Vi bor midt i byen, er urbane cyklister og omfavner nye idéer

Urban Creators er en rådgivningsvirksomhed, der arbejder med mobilitetsplanlægning, masterplaner i byudvikling, parkeringsstrategier, procesledelse og kommunikation for og i samarbejde med både offentlige- og private organisationer, herunder fx kommuner, regioner, trafikselskaber, fonde mfl.

I Urban Creators er vores vision at udvikle levende bysamfund med høj livskvalitet for og med mennesker i bevægelse.

Vi bruger design tænkning i den kreative idéudvikling og arbejder med tendenser og scenarier for at gøre planer robuste. Vi holder os ikke tilbage for at løfte innovationshøjden på projekterne.

Når vi giver os i kast med et nyt projekt, tænker vi hele lokalområdet med og på tværs af alle fysiske lag. Et busstop, kan blive del af et spændende byrum eller grønt pauserum, der kan skabe merværdi til et område. Stiforbindelser som katalysator for et pulserende byliv, renere luft og sundere livsstil.

Relevante aktører bliver ikke blot hørt, men inddrages som medskabere af planer og løsninger sammen med den offentlige myndighed. Vi trækker på et stort netværk af faglige eksperter såsom arkitekter, sociologer, designere, kommunikationsfolk mfl. og vi sammensætter altid de projektteams, der har de stærkeste kompetencer til at løse den aktuelle opgave.

Cecilie Kiilerich Arkitekt MAA / ck@urbancreators.dk / +45 3141 3233
Stor erfaring med adfærdsanalyser, masterplaner og strategisk byudvikling. Er en stærk grafisk formidler og arbejder med mobilitetsdesign i alle typer geografier.
Filip Zibrandtsen Founding partner og seniorkonsulent / fz@urbancreators.dk / +45 3046 5056
Filip er en kreativ og innovativ planlægger og ekspert med stor erfaring inden for mobilitetsdesign, parkeringsstrategi og byudvikling. Han er en idégenerator med et helhedsorienteret blik og dyb respekt for at styrke de lokale potentialer.
Katrine Støtt Bøjer Urban designer / ksb@urbancreators.dk
Katrine Støtt Bøjer er uddannet urban designer fra Aalborg Universitet og har arbejdet med byudviklings- og byfornyelsesprojekter af både mindre og større skala. Katrine har en stærk analytisk tilgang og er skarp på sine grafiske værktøjer. Hun evner derigennem at omsætte viden til både planer og arkitektoniske strategier og formår at formidle og overlevere projekter som helstøbte visuelle fortællinger til forskellige samarbejdspartnere og målgrupper.
Maria Wass-Danielsen Founding partner og seniorkonsulent / mwd@urbancreators.dk / +45 2011 1105
Maria er en stærk proces- og projektleder med særlig fokus på strategiske projekter indenfor klimavenlig mobilitet. Hun bringer inspiration og fremtidssyn ind i projekterne, gennem arbejdet med tendenser og udenlandske cases.
Marie Kåstrup Bystrategisk rådgiver / mk@urbancreators.dk / +45 2929 6372
Marie Kåstrup har mange års erfaring med strategisk cykel- og mobilitetsplanlægning. Hun er en stærk formidler, facilitator og projektleder. Som næstformand i Cycling Embassy of Denmark har Marie et stort netværk både i Danmark og internationalt.
Mette Kathrine Larsen Trafikplanlægger / meka@urbancreators.dk / +45 2085 7545
Mette har bred erfaring med trafikplanlægning, herunder kollektiv trafik, mobilitet og trafiksikkerhed. Hun er analytisk stærk med fokus på at omsætte data til videre beregning eller formidling.
Michael Goth-Rindal Partner og seniorkonsulent / miri@urbancreators.dk / +45 2674 7534
Ekspert inden for bl.a. kollektiv trafik, mobilitet, passageranalyser og transportbehov ud fra en tværfaglig tilgang. Michael har stor erfaring som projektleder på projekter i både ind- og udland med bl.a. udviklingsprojekter på BRT- og letbaneløsninger i flere dele af Skandinavien.
Sine Sola Olesen Mobilitetskonsulent / sol@urbancreators.dk
Sine har en kandidat i bæredygtig byudvikling og har bred erfaring med planlægning af bæredygtig mobilitet, herunder cykelplanlægning, trafikal fredeliggørelse, delemobilitet og ladeinfrastruktur. Sine er en stærk analytiker inden for både kvalitative og kvantitative metoder med fokus på planlægning af bæredygtige byer.