Vi bor midt i udviklingen, er urbane cyklister og vi omfavner nye idéer – og kontorkage

Urban Creators er en rådgivningsvirksomhed, der arbejder med mobilitet, masterplaner i byudviklingen, parkeringsstrategier, procesledelse og kommunikation for og i samarbejde med offentlige- og private organisationer, fonde, borgere mfl.

Vi bruger design tænkning i den kreative idéudvikling og arbejder med tendenser og scenarier for at gøre planer robuste. Vi holder os ikke tilbage for at løfte innovationshøjden på projekterne.

Når vi giver os i kast med et nyt projekt, tænker vi hele lokalområdet med og på tværs af alle fysiske lag. Et busstop, kan blive del af et spændende byrum eller grønt pauserum, der kan skabe merværdi til et område. Stiforbindelser som katalysator for et pulserende byliv, renere luft og sundere livsstil.

Relevante aktører bliver ikke blot hørt, men inddrages som medskabere af planer og løsninger sammen med den offentlige myndighed. Vi trækker på et stort netværk af faglige eksperter såsom arkitekter, sociologer, designere, kommunikationsfolk mfl. og vi sammensætter altid de projektteams, der har de stærkeste kompetencer til at løse den aktuelle opgave.

Maria Wass-Danielsen

Founding partner og senior konsulent

En stærk proces- og projektleder med særlig fokus på strategiske projekter indenfor klimavenlig mobilitet. Bringer inspiration og fremtidssyn ind i projekterne, gennem arbejdet med tendenser og udenlandske cases.

Filip Zibrandtsen

Founding partner og senior konsulent

En kreativ og innovativ planlægger og ekspert med stor erfaring inden for mobilitetsdesign, parkeringsstrategi og byudvikling. Idégenerator med et helhedsorienteret blik og dyb respekt for at styrke de lokale potentialer.

Michael Goth-Rindal

Partner og seniorrådgiver

Michael Goth-Rindal er partner i Urban Creators og arbejder som ekspert inden for bl.a. kollektiv trafik, mobilitet, passageranalyser og transportbehov ud fra en tværfaglig tilgang. Michael har stor erfaring med at arbejde med udviklingsprojekter af nye kollektive højklassede trafiktilbud, herunder BRT- og letbaneløsninger i flere dele af Skandinavien. Michael er også en erfaren projektleder med erfaring fra både ind- og udland og mange forskellige typer kunder.

Marianne Gyldenløv Laursen

Urban designer

Projektleder og bred erfaring indenfor udvikling af knudepunkter både i ind- og udland, og stærk grafiker, der bl.a. omsætter tekniske analyser og rapporter til let forståelige publikationer.

Cecilie Kiilerich

Arkitekt MAA

Stor erfaring med adfærdsanalyser, masterplaner og strategisk byudvikling. Er en stærk grafisk formidler og arbejder med mobilitetsdesign i alle typer geografier.

Urban 02

Sine Sola Olesen

Studentermedarbejder

Sine læser en kandidat i bæredygtig byudvikling og har et bredt kendskab til bæredygtig mobilitet, særligt inden for delebiler, ladeinfrastruktur og cykelplanlægning. Derudover har hun erfaring med initiativer og tilgange som er centrale i DK2020 klimaplanlægning i de danske kommuner. Sine er en stærk analytiker inden for både kvalitative og kvantitative metoder med fokus på planlægning af bæredygtige byer.