Forundersøgelse af BRT i Aalborg – plusbus 2

År:

2019

Sted:

Aalborg

Kunde:

Aalborg Kommune

Rolle:

Hovedrådgiver

Samarbejde:

Cowi

Projekt:

Urban Creators har stået for en kreativ idéudvikling og scenariearbejde som led i at udvikle vision og koncept for en plusbus 2 i en trængselsramt nord-sydgående korridor i Aalborg. En plusbus 2 vil supplere den øst-vest-gående plusbus 1, så de to højklassede linjer kan fungere som en rygrad i det samlede kollektive system.

Som del af forundersøgelsen er der udarbejdet en kortlægning af de trafikale og bymæssige udfordringer og potentialer i korridoren, samt en screening og evaluering af mulige linjeføringer bl.a. baseret på beregninger af passagerpotentialer og resultater fra trafikmodelberegninger. Analysearbejdet dannede grundlag for en udpegning af en anbefalet linjeføring og dertilhørende knudepunkter til videre undersøgelse.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem