Trafik- og mobilitetsplan for Hovedstadsregionen

År:

2018

Sted:

Hovedstadsregionen

Kunde:

Region Hovedstaden

Rolle:

Input til byudviklingsplan, samt ansvar for grøn mobilitet

Samarbejde:

Hovedstadens Letbane og Rambøll

Projekt:

Urban Creators har stået for en strategiproces med 22 kommuner, flere ekspertmøder og et større interessentmøde i forbindelse med udarbejdelsen af Trafik- og mobilitetsplanen for hovedstadsregionen. Vi har desuden omsat inputtet fra processen til strategiske udviklingsområder i planen. Planen giver et fælles overblik og forståelse af de trafikale udfordringer i regionen og de indsatser, der kan reducere den stigende trængsel og skabe et sammenhængende transportsystem.

Urban Creators udarbejdede desuden et inspirationskatalog med udenlandske cases, der bl.a. havde fokus på governancestruktur, brugerfokus, teknologi & innovation og sammenhængende transport.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem