Megatendenser

Fremtidens kollektive transport i hovedstadsområdet

Download rapport

Urban Creators har stået for procesfacilitering, vidensopsamling og afrapportering i forbindelse med projektet Megatendenser og fremtidens transport i hovedstadsområdet for Region Hovedstaden, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. Formålet med projektet var at give et overblik over, hvilke megatendenser og drivkræfter, der kan påvirke fremtidens transport i hovedstadsområdet og udforske forskellige fremtidsperspektiver for mobiliteten. Urban Creators opstillede en metode til at inddrage viden om tendenser og usikkerheder i fremtidige beslutningsgrundlag.

Gennem en række workshops med forskerne og analyse af data gennemførte Urban Creators en kortlægning og beskrivelse af de vigtigste drivkræfter indenfor følgende overordnede megatendenser: Urbanisering, hastig teknologisk udvikling og klimaforandringer samt indenfor det sociale og kulturelle, politiske og økonomiske område. De kritiske usikkerheder og mulige udviklingsretninger blev udpeget for alle drivkræfterne og der blev opstillet tre mulige scenarier for fremtiden. Scenarierne blev brugt til at vurdere, hvilke udfordringer og potentialer, der ville være for den kollektive transport i de forskellige fremtidsperspektiver. Projektet resulterede i en publikation og en konference – begge dele havde Urban Creators ansvaret for.

”Vi har været utroligt glade for Urban Creators’ professionelle håndtering af processen omkring kortlægning af megatendenser og fremtidens transport. Det har været en kompleks opgave med en stor mængde interessante input fra blandt andet Metroselskabet og Hovedstadens Letbanes Review Board, der består af 8 danske forskere. Urban Creators har formået at omsætte disse input til en velskrevet og lettilgængelig rapport, som er meget brugbar i vores videre strategiske arbejde med fremtidens transport”

Jesper Overgaard, Chef for Analyser og Passagerøkonomi