Udviklingsplan for Ribe Jernstøberi

År:

2018

Sted:

Ribe, Esbjerg Kommune

Kunde:

Esbjerg Kommune og Realdania

Rolle:

Underrådgiver. Mobilitet, Designløsninger & Parkering

Samarbejde:

Tegnestuen Vandkunsten, Schønherr landskabsarkitekter & DEM

Projekt:

Førstepræmie i parallelkonkurrence i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for Ribe Jernstøberi. Projektet omhandler udviklingen af et nyt byområde i sammenhæng med Ribes kvaliteter — tæt på den historiske bykerne og marsken som nærmeste nabo.

Urban Creators’ arbejde havde fokus på at skabe en samlet mobilitetsplan og wayfinding, med mobilitet som katalysator for en bæredygtig og fleksibel byudvikling. Alle designløsninger er lavet med særlig vægt på funktionalitet, optimale parkeringsforhold, trafiksikkerhed, tilgængelighed, oplevelser, miljø, klimaløsninger og æstetik med stor respekt for de stedsbundne potentialer.

B-blå
pil-tilbage
pil-frem