Tilgængelighed til 8 hospitaler

Mobilitetsanalyse for Region Hovedstaden

Hospitaler er en særklasse lokaliteter, hvor der er behov for god trafikal tilgængelighed: personalet skal på arbejde, patienterne skal til undersøgelser, og der er besøgende til de indlagte. De senere års ændringer i hospitalsstrukturen i hovedstadsområdet med nye supersygehuse og specialer, som er samlet på færre steder, har skabt et nyt trafikalt landskab med længere rejser og behov for nye rejserelationer. Derfor har Urban Creators hjulpet Region Hovedstaden med at afdække den trafikale tilgængelighed til 8 af regionens hospitaler: Herlev, Gentofte, Bispebjerg, Rigshospitalet, Rigshospitalet Glostrup, Amager, Hvidovre og Bornholms Hospital. Gennem mobilitetsplaner for hvert hospital peger projektet på konkrete tiltag, der kan bidrage til at flytte rejser fra bil til grønne mobilitetsformer. Indsatsen skal bidrage til regionens mål om at 20 % flere vælger at rejse med kollektive trafikløsninger, cykler eller går i 2035, og samtidig reducere CO2-udledningen fra regionen som virksomhed.

  • År: 2022

    Kunde:  Region Hovedstaden

    Rolle: Hovedrådgiver

    Samarbejde: Incentive og MOE, Københavns Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune og Bornholms Regionskommune